OBECNÍ KNIHOVNA BULHARY
Naposledy aktualizováno: 26.2.2010

 

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládce království ducha.                            Seneca

                

      Nové stránky knihovny: www.knihovnabulhary.webk.cz

 

OZNÁMENÍ

V úterý 2. března 2010 bude knihovna uzavřena.

 

 OZNÁMENÍ

Dne 12.12.2009 spustila Knihovna města Hradce Králové registraci nové verze. Naše knihovna se zaregistrovala a nový web je na :www.knihovnabulhary.webk.cz. Na tomto webu budeme pokračovat vkládáním nových věcí, původní web nebude aktualizován.

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Bulharech.

Zřizovatelem knihovny je Obecní úřad Bulhary. Knihovna je umístěna v budově bývalé ZŠ - naproti kulturního domu.

 

   

                                            

                                                  

Otevírací doba:        úterý   16.00 - 18.30 hod

                        čtvrtek  16.00 - 18.30 hod

              

  

 

Na vaši návštěvu se těší knihovnice Jarmila Truclová.

 

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD:

PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÉ STUDOVNY:

 

 

V KNIHOVNĚ

 

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.                                                             Čínské přísloví

Víte, kdo je patronem knihovníků?


S
v. Vavřinec je patronem knihovníků, archivářů, cukrářů, hostinských a kuchařů, pivovarníků, pradlen, sklenářů, hasičů, správců a studentů.

V
avřinec se narodil zřejmě ve Španělsku kolem roku 230 n.l. O jeho původu se prakticky nic neví. Jako mladík se usadil v Římě a stal se jáhnem papeže Sixta II. Císař Valeriánus, který pronásladoval křesťany, nechal dne 6. srpna 258 setnout papežovi hlavu. Po popravě vznesl císař nárok na církevní majetek. Vavřinec si vyžádal 3 dny na shromáždění všech pokladů. V této době rozdělil majetek církve mezi chudé a po 3 dnech přivedl tyto chudáky k císaři s tím, že před ním stojí pravé poklady církve. Císař Valeriánus odsoudil Vavřince k upálení na železném roštu. Podle legendy snášel mučedník utrpení hrdinně. Dnem jeho smrti byl 10. srpen 258 n.l., a tento den je v kalendáři přidělen právě Vavřincovi.

# Pranostiky spojené s Vavřincem:

Sv. Vavřinec - první podzimec!
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří
Když o sv. Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti
Na sv. Vavřince jdou oříšky do věnce
Svatého Vavřince - svícen do světnice
Po sv. Vavřinci již dříví neroste
Na sv. Vavřince - brambory do hrnce!
Sv. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje
Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště
hojné
Vavřincův déšť - myší úroda
Sv. Vavřinec končí psí dny